Vores viden, din styrke

Med udgangspunkt i besætningens behov rådgiver Vitfoss i værdiskabende løsninger til den enkelte landmand.

Vitfoss er en højt specialiseret virksomhed inden for vitaminer, mineraler og en lang række specialprodukter til ernæring og sundhed i den animalske produktion. Vi har en stor stab af faglige specialister, der arbejder med forskning og udvikling, produktion og faglig rådgivning, salg og markedsføring.

Vores viden og erfaring er tilegnet gennem mere end 80 års arbejde med ernæring og sundhed til alle dyregrupper i den animalske produktion.

Vores formål er at stille den viden til rådighed for vore kunder og sammen optimere landbrugets produktionsøkonomi – vores viden, din styrke!

 

Landmand Vitfoss


Seofoss Spand

SeoFoss - Gør hverdagen i stalden nemmere og sikrer økonomisk tilvækst

SeoFoss er et gylleadditiv, som består af en nøje udvalgt blanding af specialmineraler, som giver en særdeles god ionbytteeffekt.

 

  • Binder kvælstof i gyllen og giver dermed en bedre gødnings-værdi
  • Gør gyllen homogen, hvilket dermed også tilfører afgrøderne en ensartet gødning
  • Reducerer lugtgener ved at binde kvælstof i gyllen. Dette giver et bedre miljø både i stalden og i nærmiljøet til gavn for dyr og mennesker
  • Giver dig arbejdsbesparelser, fordi gyllen bliver mere homogen og dermed lettere at håndtere.
  • Let at anvende
  • Må anvendes af økologer

Læs mere om SeoFoss her

Gips og svovlbrinte

Undersøgelser tyder på, at affaldsgips kan øge udledningen af svovlbrinte betydeligt i kvægbesætninger med livstruende høje koncentrationer til følge.

Her forklarer Jan Storgaard, hvad der sker, når affaldsgips blandes med gyllen i gyllekanalerne. 

Studier viser, at svovlbrintedannelsen øges med op til 5 gange, hvis man i gennemsnit bruger 500-1000 g affaldsgips pr. sengebås pr. dag. Se også filmen på YouTube.

Vitfoss