Organiske mikromineraler

Hvad er organiske mikromineraler?

Organiske mikromineraler er zink, mangan eller kobber bundet til aminosyrer


Specifik virkning

 • Blandingen af organiske mikromineraler er beskyttet mod nedbrydning i vommen
 • Det betyder 2-3 gange større optagelighed i forhold til uorganiske mikromineraler


Muligheder for positivt udbytte

 • Forebygger laminitis
 • Forebygger digital dermatitis
 • Stærkere klove
 • Lavere celletal
 • Forebygger mastitis
 • Forebygger tilbageholdt efterbyrd
 • Bedre reproduktion
 • Forbedret immunsystem
 • Mindre dyrlægeomkostninger
 • Højere mælkeydelse - op til 2 kg EKM pr. ko pr. dag


Muligheder for tildeling

 • Organiske mikromineraler tildeles via en mineralblanding

 

Læs artiklen: Forsøg viser at organisk bundne mikromineraler har gavnlig effekt på køerne

Læs mere om Availa mikromineraler: Nyhedsbrevet fra KvægTeam

Vitfoss