X-Zelit - Perfekt kalciumbalance sikrer en god laktationsstart

Mere mælk og bedre laktationsstart!

Unormalt lavt kalciumniveau i blodet omkring kælvning er et af de vigtigste forstadier til en række produktions- og sundhedsmæssige problemer blandt mælkekvæg. Dybest set vil alle køer opleve et lavere kalciumniveau i blodet omkring kælvning og bare en lille afvigelse fra det normale niveau kan have stor indflydelse på koens ydelse. Nyere forskning har bekræftet, at et nedsat kalciumniveau i blodet, selv inden for den normale værdi (>2.2 mmol/L), er forbundet med øget risiko for løbedrejning, lavere mælkeydelse og en reduceret reproduktionseffektivitet.

X-Zelit sikrer kalciumbalancen omkring kælvning. Produktet er baseret på ideen om lav kalciumtilførsel til goldkøerne. Med mindre kalcium til rådighed fra foderet vil koen justere sine hormoner til de forhold et lavt kalciummiljø giver og koen begynder dermed at mobilisere kalcium fra sine egne knogler. Med andre ord bliver koens naturlige forsvarsmekanisme til forebyggelse af hypocalcæmi aktiveret og gør koen i stand til at bruge kalcium fra knoglerne og på den måde opretholde kalciumniveauet på et normalt niveau omkring kælvning. På grund af det naturlige kalciumniveau i almindelige foderråvarer er det dog næsten umuligt at praktisere med de normale fodringssystemer. Opfindelsen, som gør det muligt at reducere kalciumoptagelsen ved at tilsætte en kalciumbinder til foderet, har genoplivet princippet om det lave kalcium i foderet.

Princippet er enkelt; kalciumbinderen binder kalcium i foderet effektivt i tarmen og gør dermed kalcium mindre tilgængelig for optagelse. Ved kælvning, hvor tilsætning af kalciumbinder ophører, er koens absorptionsmekanismer optimeret og i stand til at optage nok kalcium til blodet og derved hindre produktionsnedgang.

 

Betydningen af en god laktationsstart

En af de vigtigste faktorer for at skabe en god laktationsstart er kalciumniveauet omkring kælvning.

Kalciumniveauet har stor betydning for koens muskel-funktion og immunforsvar. Derfor vil alle afvigelser fra det optimale niveau forringe produktiviteten og dyrets sundhedstilstand.

Xzelit Test Effect On Plasma Level Of Calcium

Tilsætning af X-Zelit i goldperioden stimulerer koens hormonsystem og gør koen i stand til at opretholde kalciumniveauet omkring kælvning.

 

 

Betydning af en god laktationsstart

Kalcium spiller en væsentlig rolle i musklernes funktion og i koens immunforsvar. Forebyggelse af et fald i blodets kalciumniveau vil derfor reducere problemer i laktationsstart og forøge produktions-effektiviteten.

Maelkefeber Konsekvens

Lavt kalciumniveau er et udbredt problem

Mere end 50 % af malkekøerne rammes af lavt kalciumniveau ved kælvning.

Reinhardt At Al

 

 

Lavt kalciumniveau kan stort set opdeles i to hovedgrupper

 

  1. Klinisk hypocalcæmi eller klinisk mælkefeber.Køerne har brug for behandling for at komme på benene igen, fordøjelsesfunktionen ophører stort set omkring 4-8 % af malkekøerne rammes af dette problem.
  2. Subklinisk hypocalcæmi eller “usynlig” mælkefeber. Kalciumniveauet er under det optimale niveau, men koen står stadigvæk op. Mere end 50 % af alle malkekøer forventes at rammes af for lavt kalciumniveau omkring kælvning. Da denne gruppe af køer sjældent bliver behandlet, kan den have større betydning på økonomien end de kliniske tilfælde af hypocalcæmi.

 

Effekten af X-Zelit

I besætninger med høj forekomst af klinisk mælkefeber har X-Zelit givet følgende resultat:
- et fald på 86 procent i hyppigheden af mælkefeber

X Zelit BagI besætninger med lav forekomst af klinisk mælkefeber har X-Zelit givet følgende resultater:
- Forøget mælkeydelse (P<0,05) 
- Reducering af SCC (P<0,1) 
- Reducering af tilfælde af børbetændelse (P<0,05) 
- Sænkning af risikoen for udsætning af flergangskælvere (P<0,05)

Brugsanvisning
- 500 g X-Zelit pr. ko dagligt i de sidste 2 uger før kælvning
- Øget appetit hvis X-Zelit blandes i foderet
- Stop med tildeling ved kælvning

 

 

Bestil Paa Dlgs Kundeportal X Zelit Logo Web

Vitfoss