Naturligt E-vitamin

Hvad er naturligt E-vitamin?

Naturligt E-vitamin er d-alfa-tokoferol udvundet af sojaolie

Specifik virkning

 • Syntetisk E-vitamin består af 8 forskellige stoffer med forskellig biologisk værdi
 • Naturligt E-vitamin består udelukkende af d-alfa-tokoferol, som er det E-vitamin med størst biologisk værdi. Det betyder større udnyttelse af E-vitamin og dermed alt andet lige et stærkere immunsystem
 • Et stærkt immunsystem forebygger alle sygdomme og er dermed en forudsætning for en høj ydelse

Muligheder for positivt udbytte

 • Lavere celletal
 • Forebygger mastitis
 • Forebygger tilbageholdt efterbyrd
 • Bedre reproduktion
 • Forbedret immunsystem
 • Mindre dyrlægeomkostninger
 • Højere mælkeydelse - en rask ko yder mere end en ko, der ikke er på toppen

Produkter

 • Naturligt E-vitamin
 • Suplex d-alfa E-50000/Selen

Anbefalet tildeling

 • 1.500 – 2.500 mg naturligt E-vitamin pr. ko pr. dag i goldperioden og 500 mg i laktationsperioden
 • 30 – 50 g Suplex d-alfa E-50000/Selen pr. ko pr. dag i goldperioden og 10 g i laktationsperioden.

Muligheder for tildeling

 • Naturligt E-vitamin tildeles via en mineralblanding 
 • Suplex d-alfa E-50000/Selen tildeles som topdressing eller som opblanding direkte i fuldfoder

Vitfoss