Organisk selen

Hvad er organisk selen?

Organisk selen er selen bundet til aminosyrerne methionin og cystin

Specifik virkning

 • Organisk selen optages 20% bedre end uorganisk selen
 • Organisk selen følger organismens omsætning af methionin og cystin. Det betyder større indhold i mælk og muskelvæv.
 • Indholdet af selen i muskelvævet virker som depot og frigives over tid.


Muligheder for positivt udbytte

 • Lavere celletal
 • Forebygger mastitis
 • Forebygger tilbageholdt efterbyrd
 • Bedre reproduktion
 • Fordobling af selenindhold i mælk og kolostrum
 • Forbedret immunsystem
 • Mindre dyrlægeomkostninger
 • Bedre produktionseffektivitet


 Produkter

 • Organisk selen
 • Suplex Organisk Selen


Anbefalet tildeling

 • 1-4 mg organisk selen pr. ko pr. dag
 • Alternativt kan anbefales halvt organisk selen og halvt uorganisk selen 


Muligheder for tildeling

 • Organisk selen tildeles via en mineralblanding
 • Suplex Organisk Selen tildeles som topdressing eller opblandes direkte i fuldfoder

Vitfoss