Klovlidelser har en stor økonomisk betydning i malkekvægbesætninger

Klovlidelser medfører væsentlig smerte for koen og nedsætter både ydelse, reproduktion og holdbarhed.

Digital dermatitis (DD), en af de mest udbredte klovlidelser hos køer, er en smitsom betændelse i huden omkring klovene. Lidelsens, DD rammer ofte flere dyr i en besætning. DD kan være årsag til voldsom halthed, men nogle gange ses køerne stå og løfte benet fra underlaget uden, at der er tegn på halthed, når de går. Der ses både nedgang i ydelse og nedsat fertilitet blandt køer med DD, og årsagen skal nok findes i det omfangsrige vægttab, der ofte ses hos klinisk syge dyr med DD.

Vitfoss