Undgå digital dermatitis allerede hos kvierne

Der er stor opmærksomhed på digital dermatitis (DD) hos lakterende køer, men kvierne har ikke fået helt samme fokus. At lave en strategi for at undgå DD allerede hos kvierne er dog vigtigt for at øge muligheden for at kontrollere DD hos de lakterende køer. Ny forskning har vist, at en ny kombination af mikromineraler kan forbedre kvaliteten af hudcellerne og immunforsvaret og dermed reducere risikoen for DD.

Kvierne er vigtige

Ved en grundig gennemgang af besætningen vil man ofte finde frem til, at de første tilfælde af DD allerede optræder ved 12-13 måneders alderen, og at frekvensen af DD derefter stiger frem til kælvning. Ny forskning har vist, at dyr, der har DD som kvier, vil have lavere mælkeydelse, dårligere klovsundhed og dårligere reproduktion senere i livet. Færre tilfælde af DD hos kvier har positiv effekt på klovsundheden i første laktation. Er kvierne inficeret med DD, vil man hele tiden introducere nye tilfælde af problemet til gruppen af lakterende køer. Ofte er antallet af påviste problemer derfor større for førstekalvskøer og lavere for ældre dyr. I et nyt studie er det således påvist, at af de køer, der er blevet behandlet for DD som kvier, bliver 45 pct. behandlet for DD igen i første laktation. Og af de køer, der er behandlet mere end én gang for DD som kvier, blev 67 pct. behandlet i første laktation (Tabel 1). Dette indikerer, at det ofte er de samme dyr, der behandles igen og igen.

Behandling for DD i første laktation 13 % 45% 67%
DD status som kvie Ingen DD Èn behandling for DD Flere behandlinger for DD

Tabel 1. Betydning af DD i opvækstperioden på frekvensen af behandlinger for DD i første laktation.

Drægtighedsprocent påvirkes af DD

Færre tilfælde af DD hos kvier har positiv effekt på reproduktionen i første laktation. Dette er blevet vist i et forsøg, hvor de køer, som ikke havde DD i opdrætsperioden, havde en højere drægtighedsprocent i forhold til de køer, der havde haft DD i opdrætsperioden (Tabel 2).

Drægtighedsprocent ved 1. inseminering 42% 36% 29%
DD status som kvie Ingen DD Èn behandling for DD Flere behandlinger for DD

Tabel 2. Effekt af DD i opstartsperioden på drægtighedsprocent.

Mikromineraler har effekt på mælkeydelsen

Køer, som ikke har haft DD som kvier, gav 350 kg EKM mere end de dyr, der har haft DD som kvier. De køer, som ikke havde DD som kvier, men fik tildelt mineralblandingen Opdræt Availa i opdrætsperioden, ydede desuden 200 kg EKM ekstra. Der er således også ekstra mælkeydelse ved tildeling af Opdræt Availa hos de dyr, der ikke har DD i opdrætsperioden. Det er en væsentlig faktor, når man kigger på økonomien i at tilsætte produktet til kvierne.

Mineralblanding afprøves under danske forhold

Vitfoss har startet en dansk afprøvning af Availa Opdræt. Det er en ny kombination af mikromineraler, som har en positiv effekt på immunforsvaret, og som medvirker til at undgå DD hos kvier. Som en del af afprøvningen registreres frekvensen af DD hos kvier i forskellige aldre for yderligere at belyse, hvornår de starter med at få problemet. Det er vigtigt, at præventive tiltag starter før de første tegn på DD. Målet med afprøvningen er at reducere antallet af dyr med DD ved kælvning. Dyr, som er fri for DD ved kælvning, har større sandsynlighed for at få et godt og produktivt liv end de dyr, der starter med DD.

Vitfoss