Lakterende - produktionsfremmere

Produktionsfremmere

Der findes forskellige stoffer med specifikke ernæringsmæssige virkninger. Disse stoffer kaldes produktionsfremmere, og de bruges som supplement til den normale fodring, og de giver ekstra mælk i tanken. Specifikke produktionsfremmere anvendes typisk i følgende situationer:

  • Når der ønskes en højere mælkeydelse
  • Ved stofskiftesygdomme, såsom ketose, sur vom, fedtlever m.m.
  • Ved reproduktionsproblemer
  • Ved problemer med yversundhed og celletal
  • Ved klov- og benproblemer

Specifikke produktionsfremmere tildeles typisk via en individuel mineralblanding ved direkte iblanding i fuldfoder eller som topdressing.

Kontakt din lokale Kvægmixkonsulent og få en snak om hvilken produktionsfremmer, han vil anbefale.

 

Mineralblandinger - Lakterende Køer

Lakterende Koeer 1

Vitfoss