B-vitaminer

Hvad er B-vitaminer?

B-vitaminer er en gruppe af vandopløselige vitaminer


Specifik virkning

  • B-vitaminer indgår bl.a. som byggesten i de enzymsystemer, der styrer hele næringsstofomsætningen samt i immunsystemet
  • Under optimale forhold producerer vombakterierne B-vitaminer nok til at opfylde koens behov for disse
  • Under “stressede forhold” producerer vombakterierne ikke B-vitaminer nok, og der er behov for supplerende tilskud


Muligheder for positivt udbytte

  • Større foderoptagelse
  • Bedre reproduktion
  • Forbedret immunsystem
  • Mindre dyrlægeomkostninger
  • Højere mælkeydelse


Produkt

  • B-vitaminblanding


Muligheder for tildeling

  • B-vitamin blanding tildeles via en mineralblanding 

Vitfoss