Levende gær

Hvad er levende gær?

Levende gær er en speciel gærstamme udviklet til at ”arbejde” i en drøvtyggervom. Den specielle gærstamme fremmer omdannelsen af mælkesyre til propionsyre. Det betyder, at vommens pH stabiliseres. Det giver mindre risiko for sur vom samt bedre ”arbejdsbetingelser” for de nyttige vombakterier


Muligheder for positivt udbytte

 • Forebygger sur vom
 • Forebygger laminitis
 • Forebygger ketose
 • Forebygger løbedrejning
 • Forebygger mastitis
 • Større foderoptagelse
 • Mere protein fra vombakterierne
 • Bedre energibalance i tidlig laktation
 • Mindre dyrlægeomkostninger
 • Højere mælkeydelse – op til 2 kg EKM pr. ko pr. dag
 • 5–10% ekstra tilvækst hos kalve 


Produkter


Muligheder for tildeling

 • Tildeles via en mineralblanding eller som topdressing
 • Må anvendes af økologer 

Vitfoss