Natriumbikarbonat til kvæg

Hvad er natriumbikarbonat?

Natriumbikarbonat er et mineralstof, der også er kendt som tvekulsurt natron.


Specifik virkning

 • Natriumbikarbonats væsentligste funktion hos malkekøer er som buffer, hvilket vil sige, at det neutraliserer syre i vommen
 • En velfungerende ko har via spyttet en egenproduktion på op til 2 kg natriumbikarbonat dagligt. Denne mængde er ikke tilstrækkelig ved strukturfattige foderrationer med lav tyggetid og et ekstra tilskud af natriumbikarbonat kan ofte betale sig i sådanne situationer


Muligheder for positivt udbytte

 • Større foderoptagelse
 • Forebygger sur vom
 • Forebygger laminitis
 • Forebygger ketose
 • Stærkere klove
 • Bedre reproduktion
 • Bedre energibalance i tidlig laktation
 • Forebygger løbedrejning
 • Mindre dyrlægeomkostninger
 • Højere mælkeydelse


Produkt

 • Natriumbikarbonat
 • Anbefalet tildeling
 • 200-300 g natriumbikarbonat pr. ko pr. dag


Muligheder for tildeling

 • Natriumbikarbonat tildeles via en mineralblanding, som topdressing eller som direkte opblanding i fuldfoder
 • Må anvendes af økologer 

Vitfoss