Bedre klovsundhed ved laktationsstart

21-07-2016

Halthed påvirker produktionsniveauet i besætningen, den økonomiske gevinst og dyrevelfærden.

af Per Theilgaard, kvægfaglig ansvarlig

 

Generelt er fokus på klovsundheden ændret fra at være behandling af alvorlige kliniske tilfælde til forebyggelse klovproblemer. Der er dog stadig meget, der kan forbedres, idet frekvensen af klovsygdomme i mange besætninger ligger meget højt. Digital dermatitis udgør cirka 50 procent af klovlidelserne. Det er velkendt, at mikromineraler er vigtige for dannelsen af klovstrukturen. Availa er organiske mikromineraler, der gør, at optagelsen af dem er, langt højere sammenlignet med normale mikromineraler. Mange studier har derfor vist, at Availa mineraler reducerer forekomsten af klovlidelser som vist i figur 1.

Figur1 (1)

Figur 1. Availa reducerer omfanget af en række klovlidelser hos lakterende køer (Nocek et al.,2000)

 

Klovproblemer kan forebygges

Mikromineraler har stor betydning for forebyggelse af digital dermatitis. I et nyt forsøg blev klovene konstant udsat for koncentreret smitte af digital dermatitis. Forsøget viste, at dyr, der havde fået tildelt Availa, kun havde halvt så stor sandsynlighed for udvikling af digital dermatitis (Figur 2). Det er således muligt, at reducere dyrenes modtagelighed overfor digital dermatitis.

Figur2 (1)

Figur 2. Færre køer får digital dermatitis, når de tildeles Availa, selvom klovene er udsat for intensiv vedvarende smitte (Gomez et al., 2014).

 

Højere foderoptagelse og mælkeydelse

Tørstofoptagelsen er vigtig for koens produktion og for at undgå negativ energibalance. Tildeles Availa i goldperioden/ laktationsstart opnås cirka 12 procent højere foderoptagelse i starten af laktationen samt en højere mælkeydelse (figur 3). Denne effekt skyldes, at dyrene opnår en bedre lever og immunfunktion gennem de organiske mineraler.

Figur 3

Figur 3. Forskel i mælkeproduktion gennem tidlig laktation hos køer tildelt Availa 30 dage før og 30 dage efter kælvning (Osorio et al., 2016).

 

Forebyggelse af DD starter hos kvierne

Forebyggelse af klovlidelser skal ske, inden de kliniske tilfælde opstår. Ofte vil man se de første tilfælde af digital dermatitis, når kvierne er omkring 12-13 måneder gamle. Det er påvist, at kvier, der har haft digital dermatitis, også vil have flere klovsygdomme, lavere reproduktion og lavere mælkeproduktion, når de bliver køer. "Opdræt Availa" er en komplet mineralblanding, som kan reducere forekomsten af digital dermatitis blandt kvier. Kvierne skal starte på Availa-blandingerne cirka tre måneder før det tidspunkt, hvor man ser de første infektioner. Typisk vil 20 procent af kælvekvierne have digital dermatitis, og reduceres digital dermatitis hos kvierne, vil der være mindre smitte, der overføres til miljøet hos de lakterende dyr.

 

Goldperioden er vigtig

I overgang fra kvie til ko er dyrene ofte igennem goldkoafsnittet, hvor der bliver benyttet goldkomineraler. Vitfoss har flere goldkomineraler med Availa, og særligt goldperioden er nok den periode, hvor tilsætning af organiske mikromineraler giver den største værdi. Det ses blandt andet af figur 3, hvor køerne responderer på tilsætning af Availa i goldperioden/meget tidlig laktation. I klovene blev betændelse reduceret med mellem 14 og 29 procent. Da den tidlige laktation er den periode, hvor klovsundheden er mest under pres, giver det god mening at investere i Availa i goldperioden. Ved at investere i klovsundhed, kan der opnås højere produktion, færre klovproblemer og en mere profitabel ko. En bedre kontrol med klovsundhed kan opnås ved at benytte Availa mikromineraler.

 

Artiklen har været bragt i Bovilogisk Tidsskrift juni 2016

Vitfoss