Biofer - Mindre medicin og mere sundhed

18-11-2015

Efter at Jan Bach-Mose på Thyholm har haft massive problemer med diarré hos smågrisene i farestalden og lige efter fravænning, har de nu fundet en løsning i BioFer.

– Vi har nu brugt BioFer i et halvt år, og frekvensen af diarré er faldet betydeligt, og det er medicinforbruget så også, fortæller fodermester Tina Aakerblad, der er lettet over den nye situation. – Tidligere har vi forsøgt med at justere proteinet i foderet, ligesom vi har prøvet en række forskellige produkter. Hygiejnen og sund- heden var i orden. Stalden fik også en tomgangsperiode mellem hvert hold, men intet havde den store effekt, tilføjer hun.

Sådan gør vi

I dagligdagen bruges BioFer nu i både farestald og klimastald. – I farestalden doserer vi en håndfuld pr. kuld eller så meget, at holdet spiser op. Vi begynder tildelingen, når grisene er fem dage gamle og fortsætter indtil fravænning. Når de kommer i klimastalden, smider vi lidt foder på gulvet og strør BioFer ovenpå. Vi bruger 1 ltr. pr. 25 grise. Her er det i 14 dage, og vi ser, at det giver en lettere overgang mellem foderblandingerne.

Dyrlægen kom med et godt råd

Besætningens dyrlæge, Lene Thorup fra Vet-Team, gjorde opmærksom på BioFer, som hun havde gode erfaringer med i andre besætninger. Hun anbefalede BioFer som forebyggende ved opsamling af grise eller i de perioder, hvor man ved, at grisene har tendens til diarré. Det råd er Tina Aakerblad meget glad for.

Vitfoss