Diarré hos kalve – brug af elektrolytblandinger

25-04-2017

af Per Theilgaard, Vitfoss

Kalv -i -halm

Diarré er generelt den største sundhedsmæssige udfordring hos kalve. I USA var 61 % af dødeligheden en konsekvens af diarré. I Danmark er 75 % af dødsfald hos kalve relateret til diarré. Cirka en tredjedel af alle kalve oplever at få diarré i forskelligt omfang. Diarré er den største årsag til dødsfald hos kalve.

 

Ikke-infektiøs diarré

Bakterie, virus, parasit - diarré

Mælkepulver af dårlig kvalitet

Rotavirus

Forkert tilberedning af mælkeerstatninger

Coronavirus

For stor mælkemængde

E. coli

Dårlig hygiejne

Cryptosporidiose

Pludselig foderskift

Coccidiose

Tabel 1. Årsager til diarré hos kalve

 

Europæiske studier viser, at cryptosporidia og rotavirus er de hyppigst fundne patogener i gødningsprøver, og at E. coli og coronavirus ikke findes så ofte. Uanset årsagen til diarré så vil de kliniske tilfælde ofte kun afspejle toppen af isbjerget, og en række af de andre kalve vil ofte have diarré i en mildere grad.

Omkostninger til diarré består af de direkte udgifter til dyrlæger og medicin, men den største omkostning består af den manglende tilvækst hos de unge kalve. Kviekalve, der ikke vokser nok i det tidlige liv, vil nemlig have en mindre mælkeydelse som lakterende ko.

 

Elektrolytblandinger er fundamental til forebyggelse af diarré

Uanset årsagen til diarré så vil de negative følger hos kalven være tab af væske og elektrolytter i stedet for den direkte konsekvens af patogenerne.

Dialyt er en blanding af elektrolytter, energi og vitaminer, som opblandes i vand. Formålet med Dialyt er at opretholde/genoprette en række balancer i kroppen, som er under pres ved diarré. Det er for eksempel væskebalancen, elektrolytbalancen og pH-balancen.

 

Dialyt er formuleret til at forsyne kalven med

  • tilstrækkeligt natrium til at normalisere væskebalancen. Natrium er den vigtigste elektrolyt til opretholdelse af væskebalancen. Forsyning af natrium via Dialyt er derfor grundstenen i at få genoprettet væskebalancen.
  • energi, der understøtter absorption af natrium og væske fra tyndtarmen, og som bidrager med energi til kalven. Sukker øger absorption af natrium, og det er derfor også en fundamental ingrediens i elektrolytblandinger.
  • forbindelser, der modvirker forsuring af kroppen, som ofte er observeret hos kalve med diarré. Der er forskellige måder, hvorpå kroppen regulerer forsuring. Traditionelt bruges der natrium-bikarbonat til at reducere surhedsgraden i plasma. I de senere år har der været stigende fokus på det faktum, at forsuringen til dels også kan opstå som en direkte konsekvens af en ubalance i de stærke ioner. Der findes to pH-regulerende metoder, som begge er vigtige for kalven, og begge metoder er beskrevet nedenfor.

 

  • Strong Ion Differences [SID] er summen af de positive ioner minus summen af de negative ioner. I praksis beregnes SID ud fra de allerstærkeste ioner, koncentrationen af natrium og kaliumionerne minus koncentrationen af kloridionerne, [SID] = [Na+]+[K+]-[Cl-]. Forsuring af kroppen skyldes til dels, at koncentrationen af hydrogenionen (H+) stiger. I kroppen er summen af negative ioner (negativt ladede ioner) altid lig med summen af positive ioner positivt ladede ioner). Når dyret ved diarré taber positivt ladede ioner (Na+) eller producerer mere mælkesyrer (laktat-) – vil koncentration af hydrogenionen (H+) nødvendigvis stige og plasma-pH vil falde.
  • Bikarbonat er en vigtig ingrediens til regulering af surheden. Bikarbonat kan reagere direkte med H+ og danne H20 (vand). Den forsurende H+ ion fjernes dermed, og pH i plasma vil dermed stige.

 

Det er vigtigt, at elektrolytblandingen er afbalanceret. Dialyt er derfor formuleret efter de nyeste videnskabelige krav (se tabel 2).

Indhold

Videnskabeligt krav

Dialyt

Natrium, mmol/L

70-120

98

Kalium, mmol/L

20-30

23

Klor, mmol/L

40-70

62

SID, mmol/L

60-80

60

Tabel 2. Sammensætning af elektrolytter og buffersubstanser pr. liter væske med Dialyt sammenlignet med de videnskabelig krav.

 

SID står for strong ion differences som beregner koncentrationen af natrium og kalium minus kloridionerne [Na+]+[K+}-[Cl-].

 

Kom ikke for sent i gang med Dialyt

En typisk fejl er, at man kommer for sent i gang med at give Dialyt. Den forebyggende behandling af væske- og elektrolytbalancer skal gerne startes, mens kalvene stadig har sutte- og ædelyst. Det er først, når kalvene mangler mere end 6 % væske, at den udviser kliniske tegn på mangel. Dyrenes evne til at komme sig falder ved alvorlig dehydrering og forsuring af blodet. Start derfor tidligt med at supplere Dialyt i drikkevandet.

Praktiske erfaringer viser, at tildeles der vand sammen med Dialyt opnås der stærkere dyr. Erfaringer viser desuden, at drikkelysten øges ved at tilsætte Dialyt i vandet.

Vi anbefaler derfor, at man tildeler en mindre mængde Dialyt i drikkevandet i de perioder, hvor der kan forekomme situationer, som får diarré til at blomstre op. Dialyt øger trivslen blandt kalve. Færre diarrétilfælde giver færre døde kalve.

 

 

Vitfoss