Gips og svovlbrinte

25-08-2016

af Jan Storgaard

Undersøgelser tyder på, at affaldsgips kan øge udledningen af svovlbrinte betydeligt i kvægbesætninger med livstruende høje koncentrationer til følge.
Her forklarer Jan Storgaard, hvad der sker, når affaldsgips blandes med gyllen i gyllekanalerne. Studier viser, at svovlbrintedannelsen øges med op til 5 gange, hvis man i gennemsnit bruger 500-1000 g affaldsgips pr. sengebås pr. dag. 

Vitfoss