Lav kalciumstatus ved kælvning har store økonomiske omkostninger

19-09-2016

Simherd viser, at subklinisk mælkefeber er langt mere omkostningstung for landmanden end klinisk mælkefeber. Beregninger viser, at hyppcalcæmi i en gennemsnitlig besætning koster 520 kr. pr. årsko. Heraf udgør omkostninger til klinisk mælkefeber kun 94 kr. Omkostningerne til subklinisk mælkefeber er således over fire gange så høje som til klinisk mælkefeber, og fokus bør derfor være på førstnævnte.

Lav plasma-kalciumstatus, det vil sige lavere end 2,2 mmol/L ved kælvning, er tæt relateret til lavere mælkeydelse, flere stofskiftesygdomme, dårlig reproduktion og større risiko for udsættelse (Tabel 1). I Danmark har 25% af førstegangskælvere og 50% af øvrige dyr for lavt kalciumniveau ved kælvning. Omkring 4% har klinisk mælkefeber.

 

Parameter

Effekt

Børbetændelse

Sandsynlighed er 3,2 gange større ved hypocalcæmi

Løbedrejning

Sandsynlighed er 2,7 gange større ved hypocalcæmi

Udsætning

Sandsynlighed for udsætning de første 60 dage er 1,5 gange større ved hypocalcæmi

Drægtighedsrate

Sandsynlighed for befrugtning ved første inseminering er 1,5 gange lavere ved hypocalcæmi

Ydelse

Ydelse de første 4 mdr. er 6% lavere ved hypocalcæmi

Tabel 1. Konsekvens af lavt kalciumniveau (subklinisk hypocalcæmi) på produktionsresultaterne

 

Simuleres konsekvenserne fra tabel 1, bliver omkostningerne til lav kalciumstatus 520 kr. pr. årsko (Figur 1). Dette beløb dækker både de kliniske og subkliniske mælkefebre. Det interessante er, at kun omkring 94 kr. pr. årsko tilskrives de kliniske tilfælde. Dette er under en fjerdedel af omkostningerne til lav kalciumstatus. Den største omkostning ved lav kalciumstatus er tab i mælkeproduktion. Det har en værdi på 190 kr. pr. årsko. Den næststørste omkostning ved lav kalciumstatus er højere udsætterprocent og lavere drægtighedsprocent, hvilket løber op i 124 kr. pr. årsko. Den tredjestørste omkostning ved lavt kalcium-niveau er udgifter til børbetændelse og løbedrejning på 112 kr. pr. årsko.

Lav Kalcium Status

Figur 1. Negativ effekt af klinisk og subklinisk mælkefeber på dækningsbidrag

 

Eftersom lav kalciumstatus er så udbredt og har så store omkostninger i besætningerne, bør fokus være rettet mod alle nykælvere og ikke blot mod køer med klinisk mælkefeber. Særligt i besætninger, der har problemer med børbetændelse, løbedrejning, reproduktion og holdbarhed, bør det overvejes, om det kan skyldes lav kalciumstatus ved kælvning. Kalciumstatus ved kælvning kan analyseres i blodprøver taget indenfor det første døgn efter kælvning – spørg din dyrlæge. Målingerne af beta-hydroxybutyrate (BHB) i mælk kan også bruges til at vurdere, hvor godt køerne er startet op i den nye laktation. Problemkøer har generelt højt BHB, hvilket afspejler lavere foderoptagelse, dårlig opstart og større energimobilisering, hvilket ofte er relateret til lav kaliumstatus ved kælvning.

X-Zelit er effektiv til oprettelse af høj kalciumstatus ved kælvning og giver koen en god start på den kommende laktation. Vitfoss anbefaler at bruge X-Zelit de sidste 14 dage inden kælvning.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte din lokale Kvægmixkonsulent

 

Vitfoss