Miya-Gold®

03-12-2015

Nyt, effektivt probiotika i Danmark

Vi har netop optaget et ny probiotikum i vores sortiment: Miya-Gold, som er en Clostridium Butyricum i sporeform. Produktet er registreret under gruppen zootekniske tilsætningsstoffer, som tarmflorastabiliserende middel. Gennem en bedre balance i tarmfloraen er Miya-Gold med til at forbedre produktiviteten hos smågrise. Til forskel fra andre probiotika producerer denne smørsyre og en mindre mængde propionsyre direkte i tarmen.

 

Hvorfor probiotika?

Som bekendt fødes grise stort set uden bakterier i tarmen. Denne mikroflora etableres gennem de første leveuger, gennem gødning i stien og andre bakteriepåvirkninger. Når der er etableret en stabil mikroflora, viser forsøg, at den vil være forholdsvis stabil resten af grisens levetid. I perioder med stressbelastning, f.eks fravænning og overgang til foder, ændres sammensætningen og aktiviteten af mikrofloraen i grisens tarm. Dettetidspunkt er kritisk i forhold til at fastholde en sund bakterieflora, idet et fald i positive bakterier kan forskyde balancen i retning af, at potentielt patogene bakterier får overtaget, med dårlig mavesundhed og produktivitet til følge.

Miya-Gold hæmmer udviklingen af disse bakterier ved at sænke deres mulighed for at kolonisere tarmen: Resultatet bliver en stabilisering af tarmfloraen.

Dokumenteret effekt

Effekten af Miya-Gold er dokumenteret i en række forsøg, der viser bedre daglig tilvækst og foderudnyttelse, som samlet udgør en produktionsværdi på mere end 2,5 gange prisen på Miya-Gold ved den anbefalede dosering.

Forsøg med grise fra fravænning og 42 dage frem har vist produktivitetsforbedrende egenskaber (registreringsforsøg)

Forsøg 1: 50 g/dag forbedret tilvækst (P<0,05) med numerisk højere daglig foderoptagelse: 40 g/ dag (NS), og bedre foderudnyttelse -0,13 kg foder/kg tilv. (P<0,05) Forsøg 2: Uændret daglig tilvækst, lavere daglig foderoptagelse: 40 g/d,(P<0,01), og bedre foderudnyttelse -0,6 kg foder/kg tilv. (P<0,05)

Anbefalet dosering

Prestarter (6-9 kg blanding) : 2 kg/T = 1,0x106 CFU/kg Starter (9-15 kg blanding) : 1 kg/T = 5,0x105 CFU/kg Vokseblanding (15-30 kg) : 0,5 kg/T = 2,5x105CFU/kg

Erfaringer med yderligere effekter

Der er dog (på basis af nogle få besætninger) ved at tegne sig et billede af, at den kan have en endog særdeles positiv effekt i besætninger med diarreproblemer, og hvor salmonella kan påvises og håbet er, at der også er effekt ved andre tarminfektioner. I den humane medicin, bruges denne bakteriestamme også ved enterotoxinogen e.coli, og det undersøges p.t., om der er en effekt i besætninger med ved ødemsyge hos grise (og andre coli bakterier).

Foreløbige og tidlige erfaringer i en ødemsyge besætning giver også anledning til optimisme omkring brugen af Miya-Gold i besætninger med disse udfordringer.

Modstandsdygtig

Da Miya-Gold er i sporeform, betyder det, at produktet er meget modstandsdygtigt overfor fysiske og kemiske påvirkninger som • Varme • Syre • Enzymer (galde) • Antibiotika (der kan foretages behandlinger samtidig med brugen af Miya-Gold)

Miya-Gold® er:

• Sporer af Clostridium butyricum MIYARI 588, (FERM-BP 2789) • Sporer er varmestabile, og syreresistente: overlever mavesyre og galdepåvirkning • Sporer af clostridium butyricum, der bliver til aktive mikroorganismer i de bagerste tarmafsnit • Fortrænger patogene tarmbakterier • Fremmer regenerering af cellerne i tarmvæggen • Producerer smør- og eddikesyre • Om Smørsyre vides o Har antibakteriel effekt o Kan anvendes direkte som energikilde af det yderste lag celler i tarmvæggen o Øger Natriumoptagelsen og begrænser derved væsketab ved akut diarre • Har anti-inflammatorisk effekt • Stimulerer vækst af tarmtravler

Vitfoss