Brasiliansk forsøg med Stalosan

23-05-2017

Et uafhængigt brasiliansk forsøg med strategisk anvendelse af Stalosan i farestalden viser spændende resultater.

Stalosan®F er et gammel kendt produkt i Danmark, men på nye markeder testes Stalosan for at vise værdien. Uafhængigt brasiliansk forsøg med strategisk anvendelse af Stalosan i farestalden viser spændende resultater. Disse resultater blev præsenteret på et nyligt afholdt Stalosan seminar i forbindelse med VIV Asia i Bangkok. Overordnet konklusion var:

  • Øget fravænningsvægt
  • Lavere frekvens af diarré
  • Laverer pattegrisedødelighed
  • Mindre medicinering

 

Forsøget, som blev gennemført i en 400 so’s besætning med integreret produktion, havde til formål at dokumentere værdien af brug af Stalosan. I selve forsøget indgik 142 søer med henholdsvis 71 i kontrol- og 71 i forsøgsgruppen.

Produktionsresultaterne i besætningen var gennemsnitlig for 2016 på 31,2 fravænnede grise pr årsso. Der blev fravænnet ved 21 dage.

De sundhedsmæssige udfordringer i besætningen var M. hyopneumoniae, Circovirus, S. suis og H. parasuis

 

Stalosan blev tildelt efter følgende program med 50 gram/m2 med blæser på henholdsvis Dag 0, Dag 2, Dag 3, Dag 10 og Dag 17 – i alt 1,6 kg Stalosan pr faresti. Den normale desinfektionsstrategi blev brugt i begge grupper inden søerne blev indsat i farestien.

 

Tabel 1: Resultater ved brug af Stalosan®F (Uafhængigt Brasiliansk forsøg)

 

Antal søer

Fravænnings-vægt, kg

Dødelighed, pct.

Diarré,

pct.

Arthtitis, pct.

Medicinering, pct.

Kontrol

71

5,3

8,2

19,8

5,1

23,8

Stalosan®F

71

5,9

5,2

11,1

4,0

16,2

 

Under Brasilianske forhold var ROI 1: 5,4, hvilket må siges at være tilfredsstillende økonomisk resultat.

Konklusion

Strategisk brug af Stalosan giver nogle dokumenterede muligheder for at øge produktiviteten i besætningerne, primært ved at fremme sundheden og reducere smittetrykket

 

Vitfoss