Stalosan F og den kemiske balance i stalden

01-05-2016

Af Jan Storgaard, Biokemiker, Stormøllen

Stalosan F er kendt for sin høje koncentration af aktivstoffer (>95%), som giver optimal effekt og beskyttelse over for en lang række velkendte problemer og sygdomme i moderne svineproduktioner. Der er således gennemført en lang række studier i samarbejde med forskerteams, bl.a. fra Lunds og Københavns Universitet, hvor Stalosan har vist en højsignifikant effekt over for bl.a. E. coli, salmonella, stafylokokker og streptokokker. Der er efter 50 års undersøgelse endnu ikke fundet en mikroorganisme, som Stalosan F ikke kan kontrollere.

 

pH-værdiens indflydelse på sygdomme i stalden

Ammoniak (pH=13) øger pH-værdien i staldmiljøet, hvilket er skadeligt for dyr og kraftigt øger risikoen for infektioner og sygdomme. Der er lavet undersøgelser, som viser, at bl.a. luftvejsinfektioner, klovsygdomme, mave-/tarmsygdomme og hudsygdomme stiger markant ved højere pH-værdi og ammoniakniveau. Forklaringen på dette fænomen skal findes i dyrs måde at bekæmpe bakterier på. På overfladen af bl.a. hud produceres der konstant en beskyttende syrekappe (pH=4,5) med et højt indhold af forskellige fede syrer, som kraftigt hæmmer alle sygdomsfremkaldende bakterier, da disse ikke tåler syrer. På denne simple og effektive måde hæmmes skadelige bakterier og infektioner, og sygdomme undgås i vidt omfang, hvis syrekappen er intakt og velfungerende. Samtidigt fungerer syrekappen som smøremiddel for huden, som derved holdes smidig og modstandsdygtig.

De store mængder ammoniak i stalden øger pH-værdien og skaber et alkalisk miljø. Dette alkaliske miljø nedbryder syrekappen og neutraliserer de fede syrer. Samtidigt udtørres huden og slimhinder, som derved svækkes og krakelerer, og det giver bakterier let adgang med infektioner og sygdomsfremkaldelse til følge.

Disse afgørende relationer mellem pH-værdien i stalden og frekvensen af infektioner og sygdomme gør det absolut nødvendigt at vælge et desinfektionsmiddel i pulverform med en lav pH-værdi for at kompensere for den forhøjede pH-værdi i stalden og modvirke de skadelige eftervirkninger.

Stalosan (pH=3,5) har et meget højt indhold af specielle syremineraler, som sænker pH-værdien i grisens nærmiljø meget effektivt. Herved understøttes grisens eget immunforsvar betydeligt på både hud, i slimhinder/luftveje og i maven.

Typiske pulvermidler har en pH-værdi på mellem 9 og 10 pga. det høje indhold af kridt. Kridt må frarådes til brug i stalden, da det bidrager til en pH-stigning sammen med ammoniak, og herved nedbrydes syrekappen, og hud samt slimhinder svækkes.

Ph Skala

Vitfoss