Kvalitetsstyring

Garanteret kvalitet – garanteret sikkerhed

Høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder er et væsentligt element i den succes og efterspørgsel, Vilofoss’ produkter nyder i Danmark og udlandet. Vi hjælper vores landbrugskunder med at opfylde fremtidens krav, både med hensyn til dyrevelfærd, miljø og fødevarer. Vi garanterer en samlet kvalitetskontrol “fra jord til bord”, og råvarerne er nøje udvalgt og kontrolleret.

GMP+ certificeret

Vores fabrikker på Ulsnæs, Egenæs og i Brædstrup har opnået certificering ifølge GMP+ standarden. GMP+ er den nye kvalitetsstandard, der kræves for at kunne levere blandinger til besætninger med produktionsdyr under DANISH standarden. Den er desuden et krav/en fordel for fremtidig markedsføring på det europæiske marked.

FAMI-QS

Siden 2005 har vores kvalitetsstyringssystem været certificeret i henhold til FAMI-QS, hvilket garanterer en høj grad af sikkerhed og gennemsigtighed. FAMI-QS er en kvalitets- og sikkerhedsordning for ingredienser og –blandinger til specialfoder. Siden 2004 har repræsentanter for dette område arbejdet sammen om at udvikle FAMI-QS, som er det første regelsæt, der er målrettet dette segment i foderbranchen. FAMI-QS regulerer sikkerhed, kvalitet og overholdelse af lovgivningsmæssige krav for ingredienser og –blandinger til specialfoder og er den eneste ordning specifikt rettet mod ingredienser og blandinger til specialfoder. FAMI-QS er det første sæt EF-retningslinjer for god praksis, der har opnået officiel anerkendelse fra Europa-kommissionen som forudsat i Foderhygiejneforordningen. Find flere oplysninger om FAMI-QS her. 

Anden kontrol

Vores produktsikkerhed er genstand for løbende kontrol af uafhængige akkrediterede laboratorier og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kundeinformation: Certifikatets gyldighed kan kontrolleres her.

 

Fami Qs

FAMI-QS Certificate

Vitfoss