Kvalitetsstyring

Garanteret kvalitet – garanteret sikkerhed

Vi går ikke på kompromis med vores kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Dette er et væsentligt element i den succes og efterspørgsel, vores produkter nyder i Danmark og udlandet.
Vi hjælper vores landbrugskunder med at opfylde fremtidens krav, både med hensyn til dyrevelfærd, miljø og fødevarer. Vi garanterer en samlet kvalitetskontrol “fra jord til bord”, og råvarerne er nøje udvalgt og kontrolleret.

Siden 2005 har vores kvalitetsstyringssystem været certificeret i henhold til FAMI-QS, hvilket garanterer en høj grad af sikkerhed og gennemsigtighed.

FAMI-QS er en kvalitets- og sikkerhedsordning for ingredienser og –blandinger til specialfoder. Siden 2004 har repræsentanter for dette område arbejdet sammen om at udvikle FAMI-QS, som er det første regelsæt, der er målrettet dette segment i foderbranchen.

FAMI-QS regulerersikkerhed, kvalitet og overholdelse af lovgivningsmæssige krav for ingredienser og –blandinger til specialfoder ved at:

  • Minimere risikoen for, at usikre ingredienser og blandinger til specialfoder kommer ind i foder- og fødevarekæden,
  • give operatører mulighed for at implementere målsætningerne i Foderhygiejneforordningen (183/2005/EF),
  • og tilvejebringe tiltag, der sikrer overholdelse af øvrige regler og krav til fodersikkerhed.

 

Som den eneste ordning med en certificering, der er specifikt rettet mod ingredienser og blandinger til specialfoder, er FAMI-QS banebrydende på sit felt. Samtidig udgør ordningen det første sæt EF-retningslinjer for god praksis, der har opnået officiel anerkendelse fra Europa-kommissionen som forudsat i Foderhygiejneforordningen.

Find flere oplysninger om FAMI-QS på http://fami-qs.org/


Vores produktsikkerhed er genstand for løbende kontrol af uafhængige akkrediterede laboratorier og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kundeinformation: Certifikatets gyldighed kan kontrolleres på http://fami-qs.org/certifiedcompanies

Fami Qs 

FAMI-QS Certificate

 

Vitfoss