Kvalitetsstyring

Garanteret kvalitet – garanteret sikkerhed

Høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder er et væsentligt element i den succes og efterspørgsel, Vilofoss’ produkter nyder i Danmark og udlandet. Vi hjælper vores landbrugskunder med at opfylde fremtidens krav, både med hensyn til dyrevelfærd, miljø og fødevarer. Vi garanterer en samlet kvalitetskontrol “fra jord til bord”, og råvarerne er nøje udvalgt og kontrolleret.

 

Gmpplus

GMP+ certificeret

Vores fabrikker på Ulsnæs, Egenæs og i Brædstrup er certificeret efter GMP+ Feed Safety Assurance. Dette er et komplet modul med standarder, som skal sikre fodersikkerheden i alle led af foderkæden.

En sikring af fodersikkerheden giver i mange lande og på mange markeder ”licens til for at sælge”, og deltagelse I GMP+ FSA kan gøre det nemmere. På grundlag af behovene i praksis er mange komponenter blevet integreret i GMP+ FSA standarden såsom krav om et feed safety management system (system til styring af fodersikkerheden), anvendelsen af HACCP principper, sporbarhed, kontrol, forudsætningsprogrammer, fokus på foderkæden og Early Warning System.

 

Anden kontrol

Vores produktsikkerhed er genstand for løbende kontrol af uafhængige akkrediterede laboratorier og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

 

Vitfoss