Stalosan® Tørhygiejne

Det sikre valg

Stalosan® F

Stalosan F er kendt for dets høje koncentration af aktivstoffer (>95%), som giver en optimal effekt og en optimal beskyttelse mod en lang række almenkendte problemer og sygdomme. Forskellige forskergrupper på en række universiteter har påvist, at Stalosan F har en højsignifikant effekt på bl.a. E. coli, salmonella, stafylokokker og streptokokker. I undersøgelser foretaget gennem de sidste 50 år er der endnu ikke fundet en mikroorganisme, som Stalosan F ikke kan holde under kontrol.

 

  • Virker effektivt overfor bakterier, vira og svampe
  • Binder fugt, ammoniak og andre skadelige stoffer
  • Reducerer fluelarver
  • På grund af den lave pH-værdi understøttes hudens naturlige modstandskraft
  • Kan også anvendes i stalde med dyr
  • Ikke giftig for dyr og mennesker. Ingen bivirkninger
  • Sikkert for miljøet, ingen korrosion på staldinventar
  • Tilsvarende pulvermidler kan kun fremvise en udtørrende effekt. Stalosan F er derudover også et desinfektionsmiddel.
  • Prisbilligt på grund af den lave anvendelsesmængde
  • Videnskabelig dokumenteret effekt

 

Jan Storgaard“Kontinuerlig brug af Stalosan F har vist et reduceret sygdomsniveau og medicinforbrug i en række forsøg i besætninger i DK og i udlandet.”

- Jan Storgård, Cand. Scient.  i biokemi

 

Vælg hygiejnemiddel med omtanke 

Udover Stalosan F har Vitfoss også en række yderligere tørhygiejnemidler. Valget afhænger af situationen, og vores konsulenter hjælper gerne, så staldhygiejnen forbedres

Produkt Effekt Sugeeffekt v/100g
Stalosan® F Udtørrende, bekæmper svampe og 
bakterier, vira og parasitter.
Rent vand: 80 g
Forurenet med N: 300 g
Stalosan® A

Udtørrende, bekæmper svampe og 
bakterier.

Rent vand: 80 g
Forurenet med N: 300 g

Stalosan® B

Udtørrende, bekæmper svampe og 
bakterier, vira og parasitter. Til økologer.

Rent vand: 90 g
Forurenet med N: 200 g

Stalosan Basic® Udtørrende effekt. Rent vand: 80 g

 

Stalosan FStalosan AStalosan BStalosan Basic

 

pH-værdien er den afgørende faktor

De fleste sygdomsfremkaldende bakterier dør under en pH-værdi på 4. Dette udnyttes af dyret, idet der udskilles et sekret på hud og i luftveje, som har en pH-værdi omkring 4,5. Dette sekret hæmmer bakterier og mindsker risikoen for infrektioner ganske betragteligt.
Ammoniak, der ophobes i staldmiljøet, har en høj pH-værdi og kan dermed opløse såvel det
beskyttende sekret, selve huden samt overfladen af luftvejene. Herved øges infektionsrisikoen.
Stalosan F neutraliserer ammoniak og skaber et mere “naturligt” staldmiljø med en lavere pHværdi, som understøtter dyrs naturlige modstandkraft.
Stalosan F er neutral over for dyr og mennesker. Stalosan F kan derfor anvens til alle former for husdyr uanset staldforhold.

Ph Vaerdi Desinfektion

For hjælp til korrekt staldhygiejne kontakt din lokale pakkevarerkonsulent

 

Læs mere på www.stalosan.dk

Vitfoss