Landmix - mineraler til patte-og smågrise

Hjemmeblandet foder vinder stadig større indpas i dansk svineproduktion.

Landmix gør det let at være hjemmeblander. Der kræves ingen specielle tilladelser til at bruge Landmix sammen med egne råvarer såsom korn, sojaskrå, fedt og fiskemel.

Fleksible leveringsformer
Landmix kan leveres i sække, storsække, big bags eller løst i specielle Mineralsiloer. Løs levering giver en masse nye muligheder og fordele. Klik her for at læse mere.

Udgangspunkt i den enkelte besætning
Landmix er individuelt tilpasset til den enkelte besætning og tilfører det færdige foder alle vitaminer og mikromineraler. Endvidere afbalanceres foderet med makromineraler og aminosyrer. Der er også mulighed for at få tilsat forskellige tilsætningsstoffer.

Som inspiration for mulige foderløsninger laver Vitfoss et Landmixkatalog for mineralfoderblandinger til hver fodersæson.

Kontakt din lokale Landmixkonsulent for yderligere information.

 

 

Vitfoss