Pig-Omic

Når der skal være fokus på immunitet og sundhed

Immunological Gap Side 5Bedre immunitet og sundhed
Smågrise har i de første 4 – 5 uger efter fravænning flere store udfordringer:

  • Overgang fra somælk til fravænningsfoder
  • Opbygning af egen immunitet
  • Overgang fra højt fordøjeligt foder til mere sojabaseret foder

Disse udfordringer kan være belastende for grisenes mave- og tarmsystem, således at der er risiko for diarré.

 

En omkostningseffektiv løsning til gavn for smågrisene
Pig-Omic er en kombination af organiske mineraler, som styrker grisenes immunitet. Bedre immunitet mindsker risiko for diarré.

  • Forsøg fra Aarhus Universitet (Foulum) viser bedst tilgængelighed af organisk bundet zink
  • Praktisk dyrlægeforsøg viser færre diarrébehandlinger ved brug af organisk zink
  • Polsk universitetsforsøg viser mindre diarré med organisk jern
  • Hollandsk forsøg viser øget produktivtet med organisk kobber

Pig-Omic skal indregnes i fuldfoderet. Det kan således ikke bruges som
topdressing.
Anvendelse sker indenfor de lovgivningsmæssige rammer vedrørende foder.
Pig-Omic fås både via dit færdigfoder eller via Landmix. 

   DK-standard Pig-Omic 
Jern   200 ppm, uorganisk  200 ppm (organisk + uorganisk)
Zink  125 ppm, uorganisk  125 ppm (organisk + uorganisk)
Kobber  160 ppm, uorganisk  160 ppm (organisk + uorganisk)

 

Dokumenteret med videnskabelige og praktiske forsøg.  

Pig-Omic er afprøvet mod høje doser veterinært zinkoxid i en besætning. Ud over den samme effekt på diarré og dødelighed, var både tilvækst og foderudnyttelse på samme niveau. Sammenligning af veterinært zinkoxid (3 kg/tons) med Pig-Omic de første 2 uger efter fravænning. 

  Forsøg 1  Forsøg 2
  Pig-Omic Zinkoxid Pig-Omic Zinkoxid
Antal individuelle antibiotika - behandlinger - specielt mod diarré  45 70 100 92
19 18 80 95
Antal udsatte grise 12 12 101 107
Antal døde grise 8 9 14 20

I praksis anvender mange besætninger Pig-Omic i blanding 2 fra 10 – 20 kg. Det er netop i denne periode smågrisene har størst problemer med diarréer. Og et styrket immunforsvar hjælper grisene bedre igennem.

Fransk test med Pig-Omic i foder fra uge 1 – 3 efter fravænning

  Antal
ugehold
Antal
grise
Startvægt,
kg
Slutvægt,
kg
Daglig
tilv., g
Dødelighed,
pct.
Kontrol 3 1591 6,0 29,3 417 3,9
Pig-Omic 2 1082 5,4 28,8 417 0,9
Kontrol 1 564 Ej oplyst Ej oplyst   3,0

I den franske test fik grisene normalt fravænningsfoder i den første uge, og derefter Pig-Omic i foderet de næste tre uger.
Forsøget blev lavet som kontrol – forsøg – kontrol over 6 uger. Trods lavere fravænningsvægt i holdene med Pig-Omic havde de samme tilvækst. Den markante forskel var dog, at dødeligheden før og efter var
væsentlig lavere sammenlignet med holdene, som ikke fik foder med Pig-Omic.

1% færre døde grise betyder 3 kr. pr. gris

 

Smågrise har i de første 4-5 uger efter fravænning flere store udfordringer. 

  1. Overgang fra somælk til fravænningsfoder
  2. Opbygning af egen immunitet
  3. Overgang fra højt fordøjeligt foder til mere sojabaseret foder

Disse udfordringer kan være belastende for grisenes mave- og tarmsystem, således at der kan være fare for diarré.

En omkostningseffektiv løsning til gavn for smågrisene.   

Pig-Omic er en kombination af organiske mineraler, som har indvirkning på grisens immunitet. Bedre immunitet mindsker risikoen for diarré.

 

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte den lokale Landmixkonsulent. 

 

Vitfoss