Klovsundhed

Vitfoss har fokus på søers klovsundhed og holdbarhed, da klovsundheden kan have betydning for:

  • frekvensen af aflivede søer
  • skuldersår (ifølge DSP’s skuldersårsmanual)
  • antallet af behandlinger mod klovinfektioner
  • søernes generelle velbefindende
  • søernes produktivitet

Søernes klove kan sammenlignes med en murstensvæg. Biotin giver en god ”mørtel”, mens mikromineralforsyningen giver en god kvalitet af ”mursten”. Den bedste klovvæg fås, når begge forhold er i orden – biotin og mikromineraler.

Foderblandinger tilsættes ofte ekstra biotin for at få en bedre klovkvalitet, men ved at tilsætte Sow-Omic, som er en speciel kombination af organiske mineraler med høj biotilgængelighed, kan du opnå en markant bedre klovsundhed. 

Klovbeskæring af søer 
Ud over tildelingen af organiske mikromineraler, kan det være en fordel jævnligt at beskære søernes klove.

 

Sow-Omic®

- Fokus på klovsundhed og benstyrke

Bedre klovsundhed vil give færre klovproblemer. Derfor skal der være stor fokus på at forbedre klovsundheden og undgå de alvorlige klovskader. Specielt i besætninger med løsgående drægtige søer stilles der større krav til klovsundhed. I 2013 skal alle drægtige søer i henhold til EU-lovgivning være løsgående i den største del af drægtighedsperioden.

  • Organiske mineraler har en bedre tilgængelighed end uorganiske mineraler
  • Vitfoss’ kvalitet af organiske mineraler har i mange videnskabelige forsøg vist effekt hos søerne
  • Sow-Omic er en speciel kombination af organiske mikromineraler, som, under danske forhold, har en veldokumenteret effekt på klovsundheden.

Dokumenteret effekt
Sow OmicVitfoss har gennem de sidste 7 år opnået stor viden omkring klovsundhed, som har udmøntet sig i konceptet omkring Sow-Omic. Der er gennemført 11 tests, og der er vurderet over 4000 søer. Det er det mest omfattende materiale i verden på området.

Ved test af Sow-Omic er forhorning af ballen og revne i klovkapsel vurderet. Specielt forhorning af ballen er en af de vigtigste årsager til halthed hos søer ifølge Videncenter for Dansk Svineproduktion.
Vores tests viser, at de alvorlige forhorninger (score 2 og 3) reduceres fra ca. 20% til ca. 5% ved brug af Sow-Omic. Og selv om frekvens af revner i klovkapsel er lav under danske forhold, ser vi også her en forbedring.

 

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vor Landmix-konsulenter.

Vitfoss