Mineraler til polte/søer

For at tilpasse mineralblandingen til besætningernes individuelle behov, tilbyder Vitfoss at sammensætte din mineralblanding efter dine behov og ønsker, uanset om du fodrer med enhedsblanding eller anvender en specifik blanding i hvert staldafsnit. 

Vitfoss har udviklet forskellige koncepter, tilpassede til det meget høje danske produktivitetsniveau og vi tilbyder også tilsætning af fiberkomponenter, der er med til at forbedre søernes velfærd og produktivitet.

Vitfoss tilbyder ydermere en standardmineralblanding, der kan bruges både som enhedsblanding til drægtige og diegivende søer, eller specialiserede drægtigheds-/diegivningsblandinger med forskellig iblandingsprocent.

 

Vitfoss