Produkter til flere dyregrupper

Succes® og Suplex®-sortimenter

Omfatter tørre og flydende produkter med vitamin og/eller mineraltilskud.

Succes-produkterne er flydende og koncentrerede vitaminprodukter, der
dækker en lang række behov for vitamintilskud afhængig af dyreart og
produktion.
Succes-produkterne kan tildeles på følgende måder:

  • Tildeling til enkeltdyr oven på foderrationen.
  • Vær opmærksom på, at dyr altid skal have adgang til rent og frisk drikkevand.
  • I vådfoderblandinger

Succes-produkterne er ikke velegnede til iblanding i tørfoder. Her bør anvendes et tørvitaminprodukt fra Vitfoss’ Suplex-serie

 

Syrer til smågrise og slagtesvin

Effekten af organiske syrer til smågrise er særdeles veldokumenteret. Der er påvist positiv effekt både ved brug i fravænningsfoder og i smågrisefoder fra 10 til 30 kg.

Maven som barriere
Syrer opdeles i uorganiske og organiske syrer. Fosforsyre er en uorganisk syre, hvis anvendelse i foder bør have stigende interesse primært pga., at fosforsyren er god til at sænke pH i grisens mave. Lavt pH i maven understøtter grisens naturelig mave-/tarmsystem.

Kombination af syrer
I Vit-Acid anvender vi en kombination af syrer, som er optimeret ud fra viden om deres effekt på pH. Vit-Acid består af: Fosforsyre, myresyre, mælkesyre, propionsyre og citronsyre.

Vit-Acid®

– en ny generation af syre
Vit-Acid er en syre i pulverform. Den består af en kombination af uorganiske og organiske syrer, som i deres aktive form er placeret på et calciumbaseret bærestof. Bærestoffet er derfor en god calciumkilde til smågrise, idet det ikke øger foderets syrebindingskapacitet, hvilket ville være tilfældet ved anvendelse af en kombination af foderkridt og traditionelle flydende syrer.
Vit-Acid indeholder 70% syre og 22,8% calcium.
Doseringen er 1,5% i fravænningsfoder.

Dokumenteret merværdi

Vitfoss har gennemført 2 forsøg med anvendelse af 1,5% Vit-Acid i fravænningsblandinger.

Forsøg Antal grise Antal gentagelser Daglig tilvækst, g. (0-2 uger) Foderudnyttelse FEsv/kg Merværdi (kr./gris)

Calciumformiat

Vit-Acid

 

290

291

 

8

8

 

271a

311b

 

1.88a

1.64b

 

Forsøg

8.20

2  

Calciumformiat

Vit-Acid

 

296

296

 

8

8

 

309a

395b

 

1.83a

1.69b

 

-

13.10

Samlet  

Calciumformiat (16 forsøg)

Vit-Acid (10 forsøg)

 

 

8

8

 

275

328

 

1.79

1.59

 

-

-

a.b er signifikant forskellige (P<0.05)

 

 

Benzoesyre

Benzoesyre er en tørsyre, som kræver HACCP-registrering, hvis den doseres i ren form. Derfor kan benzoesyre med fordel tilsættes via mineralblandingen. Det er muligt at dosere op til 30% i mineralblandingen (1% i færdigfoder), uden at det går ud over vitaminstabiliteten.
Der er lavet adskillige forsøg med benzoesyre, som dokumenterer en forbedret produktionsøkonomi og mindre mave-/tarmbelastning.

Procentvis forbedring ved brug af benzoesyre til smågrise

Dosering, pct. Daglig tilvækst Foderforbrug   Økonomi
2,0 / 1,0 +13% -3,6%   +21%
0,5 / 0,5 +10% -5,4%   +16%
1,0 / 1,0 +10% -   +8%

Vitfoss