Hjemmeblanding

Nyttige oplysninger før etablering

Før du beslutter dig til, om du selv skal blande dit foder eller om du skal købe fabriksfremstillet foder, skal der ske en vurdering af fordele og ulemper. Hjemmeblanding er en individuel sag. Derfor skal du selv vurdere, hvad der er relevant og af betydning for dig og din produktion. Vi hjælper gerne med sparring.

 

Fordele:

 • Bedre mave-/tarmsundhed*
 • Bedre sikkerhed for foderkomponenternes kvalitet
 • Fleksibilitet
 • Friskt foder
 • Brug af egne afgrøder 
 • Billigere foder**

Ulemper:

 • Større krav til likviditet
 • Tidsforbrug i forbindelse med foderfremstilling
 • Ansvar for blandesikkerhed
 • Krav til driftledelse
 • Ansvar for korrekt formaling for at undgå højt foderbrug

*Landsudvalget for svin - Meddelelse nr. 385  ** Landsudvalget for svin - Notat 9841

 

Hjemmeblandingsanlæg

Et blandeanlæg kan sammensættes på mange måder, og der er ikke 2 bedrifter, hvor den ideelle løsning er ens. Følgende punkter bør dog altid overvejes.

Blander

Der kan vælges horisontal- eller diagonalblander. Forskel på fordele/ulemper ved de 2 modeller er minimale.

Ved vådfoder kan blandekar udmærket bruges. Man skal dog være opmærksom på kapacitet/fleksibilitet i blandeanlægget.

Mølle

Der bør altid vælges en mølleløsning, hvor der kan males med forskellig formalingsgrad. Der er fordele ved både sugemøller og mekaniskfødte møller.

Renser

Foran møllen bør der altid være en renser, som frarenser sand og skidt i korn.

Råvaresiloer

Der bør være råvaresiloer nok, således at man har lidt fleksibilitet i forbindelse med råvarelevering. Råvaresiloer bør placeres således, at der er mulighed for udvidelse, hvis det bliver aktuelt med andre råvarer.

Fedt

Til søer og smågrise bør det altid være muligt at kunne tilsætte fedt til foderet. Til slagtesvin kan det i enkelte perioder være økonomisk fordelagtigt at fodre med fedt. Fedtanlæg kan laves simple med palletanke til ikke opvarmede planteolier (eks. soyaolie).

Mineraler

Der skal være påslag til hver mineraltype, som man ønsker at bruge. Det er vigtigt, at påslag placeres således, at der er nemme adgangsforhold. Det er også muligt at få mineraler leveret som løsvare, og så bør der i blandeanlægget indgå en speciel silo til mineraler. Mineralblandinger kan også fås som Vitacaps. Det giver nye muligheder for levering samt mindre afblanding.

 

Vitfoss silo

- Posesilo til granulerede mineraler og Vitacaps®

 

Anvendelse
Specialfremstillet til mineraler, leveret som løsvarer indendørs. En virkelig kvalitetssilo til de professionelle.

Standard silo
Leveres med cyklon for minimal afblandingsrisiko, indblæsning, støvfilter, nedført udluftningsrør og håndskod.

Materiale
Siloposen er lavet i et specielt tæt materiale med glat inderside. Hindrer fugtindtrængning. Der ydes 10 års slidgaranti på posen. Det bærende stålstativ er særdeles robust udført og naturligvis varmgalvaniseret.

Funktion
Kan anvendes som enkeltstående silo med påmonteret snegl eller over eksisterende mineralpåslag.

Afskridning
Posens konstruktion og bevægelighed modvirker brodannelse og sikrer en optimal afskridning. Også velegnet til håndtering af koncentrater.

Støvfilter
Specialfremstillet og i en meget kraftig kvalitet. Beregnet for ekstreme støvpartikler.

Udløb
Håndskod i bund i korrosionsbestandigt materiale og med mulighed for direkte tilslutning af snegl.

Montage
Den enkle konstruktion gør siloen let at samle. Vejledning medfølger.

Vitacaps® silo - indendørs
Denne silo er en spånplade silo, hvor spånpladerne er plastikbelagte for lavere friktion og længere holdbarhed. Silokeglen er fremstillet af varmgalvaniseret stål, som sikrer en rigtig god skridbarhed ved udtømning. Siloen leveres med 2-delt udløb og kan leveres med skilleplade. Vitacaps siloen fås i 11,8 m³ (7,1 t) 22,7 m³ (13,6 t). Kapaciteten kan øges med tilbygningsmoduler.

 

 

Vitfoss